View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0001003INDIANNámět na vylepšenípublic2018-04-23 16:45
ReporterTheWestDESIGNAssigned ToBuk 
PrioritylowSeverityminorReproducibilityN/A
Status assignedResolutionopen 
PlatformPCOSWindowsOS Version10
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0001003: Zobrazení počtu bodů v soutěži
DescriptionCelkem mi chybí vidět po ukončení soutěže (ještě před vyhlášením), kolik v ní mám vlastně bodů. Po ukončení se totiž zobrazuje jen statický text "Čekáme na vyhlášení vítěze!..." a prakticky žádné bližší info. :)
TagsNo tags attached.
Attach Tags
ProhlížečMozilla Firefox

Activities

There are no notes attached to this issue.

Add Note

View Status
Note
Upload Files
Maximum size: 67,109 KB

Drop files here to upload (or click)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2018-04-23 16:45 TheWestDESIGN New Issue
2018-04-23 16:45 TheWestDESIGN Status new => assigned
2018-04-23 16:45 TheWestDESIGN Assigned To => Buk