View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000898INDIANNámět na vylepšenípublic2018-03-14 14:58
Reportertopa_czAssigned ToFiola 
PriorityhighSeverityfeatureReproducibilityN/A
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version10
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000898: Přidejte RSS �
DescriptionPřidejte RSS, využívám to, a ocenil bych to. �
Dokud nebude RSS, nehodlám chodit na stránky! �
A nechtějte abych chodil na Re-play! �
Additional Informationhttps://cs.wikipedia.org/wiki/RSS možná vám to pomůže ��
TagsNo tags attached.
Attach Tags
ProhlížečChrome, ale nevím k čemu je to dobré vědět �

Activities

Fiola

2018-03-14 14:58

administrator   ~0000282

RSS je přidáno: https://indian-tv.cz/atom.xml

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-06-10 15:34 topa_cz New Issue
2017-06-10 15:34 topa_cz Status new => assigned
2017-06-10 15:34 topa_cz Assigned To => Buk
2018-03-14 14:58 Fiola Assigned To Buk => Fiola
2018-03-14 14:58 Fiola Status assigned => resolved
2018-03-14 14:58 Fiola Resolution open => fixed
2018-03-14 14:58 Fiola Note Added: 0000282