View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000904INDIANBugpublic2018-03-14 15:01
ReporterAnonymAssigned ToFiola 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version7
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000904: Řazení her nefunguje se systémem stránkování
DescriptionPři přechodu mezi stránkami web zapomene které řazení bylo vybráno, a pokud se na jiné než první stránce vybere řazení 'Pouze recenzované' tak se zobrazí chybné výsledky.
Steps To Reproduce1. https://indian-tv.cz/hry
2. Vybrat jiné řazení než je původní - buď 'Název' nebo 'Pouze recenzované'
3. Přejít na druhou stránku
Bug: Web zapomene které řazení bylo vybráno

4. Vybrat řazení 'Pouze recenzované' na jiné než první stránce (první stránka je v pořádku)
Bug: Zobrazí se pouze dvě hry - u sestupného řazení DOOM a INSIDE, u vzestupného Subnautica a The Sandbox Evolution
TagsNo tags attached.
Attach Tags
ProhlížečFirefox 54.0a2 (Developer Edition)

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-06-10 20:57 Anonym New Issue
2017-06-10 20:57 Anonym Status new => assigned
2017-06-10 20:57 Anonym Assigned To => Buk
2018-03-14 15:01 Fiola Assigned To Buk => Fiola
2018-03-14 15:01 Fiola Status assigned => resolved
2018-03-14 15:01 Fiola Resolution open => fixed