View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000906INDIANNámět na vylepšenípublic2018-03-14 15:02
ReporterArceuseQAssigned ToFiola 
PrioritylowSeveritytrivialReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version10
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000906: Špatný text v URL
DescriptionPři rozkliknutí linku z hlavní stránky na Live Stream E3 v sobotu se otevře URL:
https://indian-tv.cz/live/e3-2017-ea-play-nedele

Nemělo by být v URL sobota místo neděle?
TagsNo tags attached.
Attach Tags
ProhlížečGoogle Chrome

Activities

There are no notes attached to this issue.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-06-10 23:09 ArceuseQ New Issue
2017-06-10 23:09 ArceuseQ Status new => assigned
2017-06-10 23:09 ArceuseQ Assigned To => Buk
2018-03-14 15:02 Fiola Assigned To Buk => Fiola
2018-03-14 15:02 Fiola Status assigned => resolved
2018-03-14 15:02 Fiola Resolution open => fixed