View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000908INDIANNámět na vylepšenípublic2018-03-14 15:03
ReporterAnonymAssigned ToFiola 
PriorityhighSeveritymajorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version10
Product Version5.1.0-BETA 
Target Version5.1.0-BETAFixed in Version 
Summary0000908: Nelze se přihlásit na můj účet
DescriptionChtěl bych nahlásit že se mi nejde přihlásit na web Indiana. Napíše to Error ale tak zřejmě je to zatížením serveru nebo tak něco :D
TagsNo tags attached.
Attach Tags
ProhlížečGoogle Chrome

Activities

Buk

2017-06-11 12:55

administrator   ~0000216

username?

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-06-11 12:06 Anonym New Issue
2017-06-11 12:06 Anonym Status new => assigned
2017-06-11 12:06 Anonym Assigned To => Buk
2017-06-11 12:55 Buk Status assigned => feedback
2017-06-11 12:55 Buk Product Version => 5.1.0-BETA
2017-06-11 12:55 Buk Target Version => 5.1.0-BETA
2017-06-11 12:55 Buk Note Added: 0000216
2018-03-14 15:03 Fiola Assigned To Buk => Fiola
2018-03-14 15:03 Fiola Status feedback => resolved
2018-03-14 15:03 Fiola Resolution open => fixed