View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000919INDIANBugpublic2018-03-14 15:08
ReportervavraCZeAssigned ToFiola 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version10
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000919: Chybí obrázek
DescriptionNapříklad na stránce https://indian-tv.cz/jak-hodnotime v bočním panelu pod "KDO JSTE?" a "VYSÍLÁTE V TELEVIZI?" chybí obrázek směřující na adresu https://dev.yndyan.cz/uploads/gs/a46d8e53ee48495990f482e44f05f2c5.png

Očividně přechod z testovacího prostředí, nejlépe vyhledat adresu v celém kódu, bude se tam vázat asi více adres.
TagsNo tags attached.
Attach Tags
ProhlížečChrome 58.0.3029.110

Activities

vavraCZe

2017-06-11 22:24

reporter  

1.png (17,351 bytes)
1.png (17,351 bytes)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-06-11 22:24 vavraCZe New Issue
2017-06-11 22:24 vavraCZe Status new => assigned
2017-06-11 22:24 vavraCZe Assigned To => Buk
2017-06-11 22:24 vavraCZe File Added: 1.png
2018-03-14 15:08 Fiola Assigned To Buk => Fiola
2018-03-14 15:08 Fiola Status assigned => resolved
2018-03-14 15:08 Fiola Resolution open => fixed