View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000940INDIAN[All Projects] Generalpublic2018-03-14 13:41
ReporterAnonymAssigned ToFiola 
PriorityimmediateSeverityblockReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version8.1
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000940: Nie je možné prihlásiť sa cez sociálne siete
DescriptionNie je možné prihlásiť sa cez ktorúkoľvek sociálnu sieť, s ktorou som prepojil svoj účet.
Steps To ReproducePokúsiť sa prihlásiť cez facebook/google+/steam
TagsNo tags attached.
Attach Tags
ProhlížečGoogle Chrome

Activities

ZexxiPlays

2017-07-13 21:09

reporter   ~0000220

Můj problém je že po připojení k twitchi se po F5 odpojí.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-06-28 15:54 Anonym New Issue
2017-07-13 21:09 ZexxiPlays Note Added: 0000220
2018-03-14 13:41 Fiola Assigned To => Fiola
2018-03-14 13:41 Fiola Status new => resolved
2018-03-14 13:41 Fiola Resolution open => fixed