View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000954INDIANBugpublic2018-03-14 14:12
ReporterAnonymAssigned ToFiola 
PrioritylowSeverityminorReproducibilityalways
Status closedResolutionno change required 
PlatformPCOSWindowsOS Version10
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000954: Dlouhé Á u přihlášení.
DescriptionKdyž jsem se chtěl zaregistrovat a přihlásit, tak jsem si všiml chyby ve slovech přihlásit se, kde není dlouhé á ale otazník. Vypadá to asi takto : Přihl?sit se
TagsNo tags attached.
Attach Tags
ProhlížečGoogle Chrom

Activities

Fiola

2018-03-14 14:12

administrator   ~0000262

Bohužel jsem na tohle nenarazil.

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-07-17 12:52 Anonym New Issue
2017-07-17 12:52 Anonym Status new => assigned
2017-07-17 12:52 Anonym Assigned To => Buk
2017-12-17 20:50 Anonym File Added: 2466.gif
2017-12-17 20:50 Anonym Note Added: 0000236
2018-03-14 14:12 Fiola File Deleted: 2466.gif
2018-03-14 14:12 Fiola Assigned To Buk => Fiola
2018-03-14 14:12 Fiola Status assigned => closed
2018-03-14 14:12 Fiola Resolution open => no change required
2018-03-14 14:12 Fiola Note Added: 0000262