View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000965INDIANNámět na vylepšenípublic2017-09-01 19:02
ReporterAnonymAssigned ToBuk 
PrioritynormalSeveritytweakReproducibilityN/A
Status assignedResolutionopen 
PlatformPCOSWindowsOS Version8.1
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000965: chat
Description1. mohli by ste urobiť to že pri živom vysielaní by mal v chate každý inú farbu prezývky, podobne ako ma twitch, a pri adminoch by sa to písalo červeným že je admin.
2. mohli by ste zrobiť to že by sa v chate dalo odpisovať niekomu na komentár tak že by sa kliklo na jeho prezývku
TagsNo tags attached.
Attach Tags
Prohlížečchrome

Activities

There are no notes attached to this issue.

Add Note

View Status
Note
Upload Files
Maximum size: 67,109 KB

Drop files here to upload (or click)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-09-01 19:02 Anonym New Issue
2017-09-01 19:02 Anonym Status new => assigned
2017-09-01 19:02 Anonym Assigned To => Buk