View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000983INDIANBugpublic2017-12-18 15:10
ReporterAnonymAssigned ToBuk 
PrioritynormalSeveritytweakReproducibilityalways
Status assignedResolutionopen 
PlatformPCOSWindowsOS Version7
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000983: Achievement bug...
DescriptionKdyž jsem zadal informace do soutěže (jméno, přijmení a adresu), tak se informace uložili na profil. Nebo si to možná samo vytáhlo z Google účtu, přes který jsem se přihlásil. Každopádně.. Je v systému drobná chyba a to, že to nezpřístupnilo Achievement "Nejsem Incognito".
TagsNo tags attached.
Attach Tags
ProhlížečMaxthon5

Activities

There are no notes attached to this issue.

Add Note

View Status
Note
Upload Files
Maximum size: 67,109 KB

Drop files here to upload (or click)

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-12-18 15:10 Anonym New Issue
2017-12-18 15:10 Anonym Status new => assigned
2017-12-18 15:10 Anonym Assigned To => Buk