View Issue Details

IDProjectCategoryView StatusLast Update
0000983INDIANBugpublic2018-03-14 14:13
ReporterAnonymAssigned ToFiola 
PrioritynormalSeveritytweakReproducibilityalways
Status resolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version7
Product Version 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000983: Achievement bug...
DescriptionKdyž jsem zadal informace do soutěže (jméno, přijmení a adresu), tak se informace uložili na profil. Nebo si to možná samo vytáhlo z Google účtu, přes který jsem se přihlásil. Každopádně.. Je v systému drobná chyba a to, že to nezpřístupnilo Achievement "Nejsem Incognito".
TagsNo tags attached.
Attach Tags
ProhlížečMaxthon5

Activities

Fiola

2018-03-14 14:13

administrator   ~0000264

Ano, prověříme trigger pointy, které se mají spustit,...

Issue History

Date Modified Username Field Change
2017-12-18 15:10 Anonym New Issue
2017-12-18 15:10 Anonym Status new => assigned
2017-12-18 15:10 Anonym Assigned To => Buk
2018-03-14 14:13 Fiola Assigned To Buk => Fiola
2018-03-14 14:13 Fiola Status assigned => resolved
2018-03-14 14:13 Fiola Resolution open => fixed
2018-03-14 14:13 Fiola Note Added: 0000264